• Belegradum Vinařství František Zapletal

Vinařství František Zapletal

„Kvalita hroznů je nejvyšší měřítko, kdy méně je více a poctivá práce se vyplatí.”

Výroba vína je možností jak přivést na svět s rozvahou a opatrností ošetřené dílo v duchu umění a rozumu. Víno je především přírodní produkt, závisející na podnebí a půdě, zrání a pečlivosti lidských rukou. Zkuste vždy zhodnotit vůni vína ve více fázích a nedejte jen na první dojem a nasajte intenzívně jeho vůni znovu. Poté můžete naleznout v malém pohárku víno velkého a komplexního formátu i špičkových vín. Přírodně obsažené buketní látky hroznů a moštu mají být extrahovány a pro pozdější plný prožitek ve víně zachovány.

Každé víno, které nese naše jméno, pijeme s našimi přáteli a s každým výrobkem se můžeme identifikovat a ztotožnit. Všechna naše vína jsou plna síly a elegance. Proto se hodí k jídlům, které mu dá projev kvality. Upřednostňujeme co nejdůkladnější vyzrání hroznů a odrůdovou čistotu při vinobraní. Zdravé bobule jsou pro chuť a ovocitost nenahraditelné. Z toho vyplývá, že ovocné aroma, rovnováha a tělo vína jsou důležitější než předepsané cukernatosti či povolené kvalitativní výnosy. Ve vinařství preferujeme tradiční ruční metody. Myslíme si, že naše vína jsou součást kulturního života, a proto tomu odpovídá i elegantní, někdy umělecké balení. Preferujeme tradiční formy lahví, jež v estetické sounáležitosti vypovídají o našem citu pro víno. S vědomím péče a ochrany krajiny vidíme další budoucnost.

Geografické zvláštnosti a mikroklima krajiny okolí Velkých Bílovic jsou jedinečné v regionu jižní Moravy, kdy jižní svahy zachycují sluneční paprsky a jsou ovívány teplými větry. Tak získávají hrozny tu pravou vysokou úroveň zralosti, kterou můžeme podpořit pozdním sběrem.

Vinařství je pro nás něco více než jen jako práce a zdroj živobytí. Naše vína jsou pro nás a naši rodinu poselstvím – spojením se životem – na vinici, ve sklepě a na konec i v propojenosti se zákazníky.

Relevantní faktory našich tratí

160 a 200 m nad mořem

viniční trati leží mezi 160 a 200 m nad mořem

orientace
70 % tratí

70 % tratí je orientováno na jih, jihozápad a jihovýchod

poloha 50° severní šířky

poloha leží na úrovni 50° severní šířky

  300 let starý archivní sklep

  V našem sklepě a vinném hospodářství přechází podoba vyzrálých hroznů přes ruce vinaře do mladého vína. Důležité je při této tvorbě uplatnit kreativitu při zachování rozmanitosti odrůd a kvalit. Naše umění a doba zrání je součástí naší produkce. Znalosti a tradice skloubené s technickou inovací se spojí do ladné melodie. Tak získáváme harmonické, individuální víno s mnoha přírodními rozmanitostmi. Suché, lehké, štíhlé a s jemnou kyselinkou. Jakostní či kabinetní, tak typické pro tuto oblast, na extrakt bohaté a plné pozdní sběry a výběry s velkou elegancí a vysokou zralostí.

  Klasická a plná červená vína vlastního a teplého charakteru.

  Bílá vína uchováváme v nerezových a laminátových tancích. Všechna červená vína zrají v dubových ležáckých sudech, vybraná vína pak v sudech barikových.

  Velké Bílovice jsou se svými 800 ha vinic a 650 vinnými sklepy největší vinařskou obcí v České republice

  Vinařství Kořeny vinařství naší rodiny sahají velmi hluboko k našim předkům, o čemž svědčí i více než 300 let starý archivní sklep v našem vlastnictví.

  Naše rodinná firma VINAŘSTVÍ FRANTIŠEK ZAPLETAL, která se dlouhodobě orientuje především na výrobu přívlastkových vín, pokračuje od roku 1991 dále v tradici, kterou založili naši předkové. Krédem Františka Zapletala bylo a je vybudovat houževnatým přístupem, soustavnou pílí a poctivou prací stabilní vinařskou firmu.

  Filozofií firmy je produkce a péče o vysoce jakostní víno a získání obsažením přirozeného běhu přírody ve vinici a sklepě, s cílem plně charakterového a nezaměnitelného vína s nejprospěšnějším a znamenitým – výtečným potenciálem věků.

  Velikost naší produkce vín je omezena výměrou našich vinic. Vína vyrábíme pouze z námi vypěstovaných hroznů a žádné další hrozny nenakupujeme. Proto se může stát, že některé odrůdy jsou během roku vyprodány. Všechny námi obhospodařované vinice jsou také v našem vlastnictví. Přehlídek a soutěží vín se účastníme jen sporadicky a s našimi víny se tak můžete setkat jen na několika vybraných výstavách a soutěžích vín.